Vis meny

Webstatistikk

Webstatistikk er avgjørende for å vite hvilke investeringer som gir best ROI (Return on Investment).

Uten god webstatistikk blir det umulig å vite hvilke kanaler som generer lønnsom trafikk og hvilke som ikke gjør det. Og det blir svært vanskelig å si hvilke endringer på nettstedet ditt som bedrer konverteringsraten din. Derfor holder det ikke bare med et godt analyseverktøy, det må også settes opp slik at du får mest mulig handlingsorienterte data ut av det. Altså data som du kan bruke til å øke effekten av din investering på internett.  Maksimer jobber med flere ulike verktøy for webstatstikk som Google Analytics, Omniture, Webtrends, Yahoo! Web Analytics osv.