Vis meny

Universell utforming web

Universell utforming av web-sider er å ta hensyn til varierende funksjonsevne hos brukerne. Per 01.07.2014 trer §14 i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i kraft.

Forskriften om universell utforming for web innebærer at nettsteder som utvikles skal støtte 35 av 61 kriterier i WCAG 2.0.

Lurer du på om nettstedet ditt støtter kravene til universell utforming for web ?

Universell utformingsrapport for ditt nettsted

Ta kontakt med oss i skjemaet, oppgi adresse til ditt nettsted og vi vil komme tilbake til deg.