Vis meny

Konseptutvikling

konseptutviklingDersom du skal lage et nytt nettsted eller foreta endringer på det eksisterende, er det viktig at du bestemmer deg for hvilke type nettsted du egentlig ønsker.

Konseptutvikling kaller vi gjerne dette. De viktigste spørsmålene du bør få svar på når du skal lage et nytt nettsted er hva nettstedet skal være for brukeren og hva du ønsker å oppnå med det. Når du har gjort deg opp noen tanker rundt dette kan Maksimer hjelpe deg å sette opp en konseptbeskrivelse som inkluderer hvordan nettstedet bør bygges opp for at du skal nå de målene du har med det. Målsettingen er å få et nettsted som øker opplevelsen for brukeren og samtidig bedrer lønnsomheten for deg.