Vis meny

Rapportering

rapporteringRapportene fra webanalysen skal hjelpe deg å ta avgjørelser basert på fakta.

Maksimer sitt mål er å presentere resultatene fra webanalysen i rapporter som er forståelige for de som skal bruke dem. De som jobber i ledelsen ønsker gjerne å få oversikt over bedriftens kostnader og inntekter. De som jobber med markedsføring trenger å vite hvilke markedstiltak som er lønnsomme. Og de som jobber med IT vil gjerne vite hvilke endringer de skal gjøre på nettstedet for å bedre konverteringsraten. Men tallene skal ikke bare være forståelige, de må også være ”handlingsorienterte” – altså være presentert på en slik måte at du kan bruke dem til å forbedre noe.