WooCommerce for
Finn Schjøll

Vi har utviklet nettbutikk for å selge fristende blomsterhilsener til alle livets anledninger for blomsterbutikkjeden Finn Schjøll Blomster.

WooCommerce for Finn Schjøll

Nettbutikk for effektivt salg av fristende blomsterhilsener. WooCommerce er tilpasset for å skape en god og optimal flyt for å handle blomster på nett.

Prototype

For å finne en god flyt i bestillingen av blomster i den nye nettbutikken laget vi strukturskisser også kjent som wireframes.

Basert på skissene laget vi også en klikkbar protoype for å få og gi kunden et best mulig grunnlag for å finne optimale løsninger.

Visuelt design

Basert på den nyetablerte profilmanualen laget vi det grafiske designet for den nye nettbutikken.